Nákupní košík   (0 Kč)

  Obchodní podmínky

  1.Základní údaje

  Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.ljus.cz . Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinností prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník).
  Dodavatel:
  LJUS
  Kolmá 680, 252 45 Zvole
  IČ: 76546241

  2. Objednávka zboží
  K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu LJUS jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

  Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava.
  Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků. Ceny zboží jsou platné v momentě  uskutečnění objednávky. Konkrétní způsob platby si zvolí zákazník dle možností uvedených při objednávce v sekci košík a to platba předem na účet nebo platba dobírkou při převzetí zboží od dopravce. Ke každé dodávce zboží vystaví prodávající doklad o zaplacení. V případě osobního odběru ho obdrží kupující v místě odběru a je povinen si při přebírání zboží překontrolovat.
  Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám, aktuální ceník je uveden v sekci "košík". Možný způsob dopravy a podmínky dopravy zboží najde zákazník v sekci "doprava".

  3. Zaslání zboží
  Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 3-7 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Pokud z nějakého důvodu není možné tuto lhůtu dodržet (zboží není na skladě) nebo je nebude možné dodat přepravci v dohodnuté lhůtě budeme Vás o tom neprodleně informovat.
  V případě zvolené platby předem na účet, bude objednávka zarezervována po dobu 7 dnů od objednání. Pokud do této lhůty nebudou připsány peníze na účet, bude objednávka stornována a zboží dáno dále do prodeje.
  Zboží zasíláme až po připsání celé částky na účet (tj. včetně poštovného).
  V případě, že si kupující zvolil jako způsob doručení dobírku a zásilku z libovolných důvodů nepřevezme, bude toto jednání povážováno za porušení "Obchodních podmínek" a "Kupní smlouvy". Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží.

  Převzetí zboží
  Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, doporučujeme sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky, usnadní to případnou reklamaci. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce.
  Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené.

  4. Odstoupení od smlouvy
  Právo zákazníka na odstoupení:
  Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
  Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, např. elektronicky na emailovou adresu info@ljus.cz nebo písemně. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli:

  - nesmí být použité
  - nesmí být poškozené
  - musí být schopné dalšího prodeje
  - zboží musí být v originálním obalu
  - musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu, atp.)
  - s originálem nebo kopií dokladu o koupi zboží
  - s číslem účtu pro vrácení peněz

  Zásilky ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány budou vráceny odesilateli.
  Zboží zašlete prosím jako obyčejný balík, zásilky na dobírku nepřijímáme. Doporučujeme zásilku pojistit. Peníze vám budou do 30ti dnů po fyzickém obdržení zboží a jeho kontrole připsány na účet. Vráceny budou pouze peníze za zboží, ne za poštovné. V případě výměny zboží za jiné vám bude naúčtován rozdíl ceny, pokud se ceny vráceného a nově objednaného zboží liší, a poštovné.

  V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

  5. Záruční podmínky, Reklamace zboží
  Záruční lhůta na veškeré zboží je 24 měsíců a vztahuje se na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním nebo v důsledku manipulace jednoznačně vedoucí k poškození výrobku. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.
  V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.
  Při případné reklamaci kupující kontaktuje prodejce e-mailem nebo telefonicky. Reklamované zboží kupující zašle běžným obchodním balíkem. Pokud bude reklamované zboží zaslané dobírkou, nebude tato zásilka přijata.Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. Součástí reklamace musí být doklad o zaplacení zboží a popis závady.
  Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

  6. Ochrana osobních dat
  Prodávající shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. 

  Respektujeme Vaše soukromí. Provozovatel internetového obchodu se zavazuje, že tyto svěřené osobní údaje použije jen pro komunikaci se zákazníkem. Osobní data nebude provozovatel bez souhlasu vlastníka těchto dat jakkoliv poskytovat třetí osobě. Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.
  Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

  7. Závěrečná ustanovení
  Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a zákazníkem. Prodávající  si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách.


  Ljus.cz
  O nás
  Kontakt
  Pro naše zákazníky
  Obchodní podmínky
  Způsob dopravy zásilky

  Pro naśe partnery
  Redakce/Press
  Facebook LJUS.CZ

  (c). 2021 Ljus.cz - všechna práva vyhrazena